Happy Parenting- Malta (For Happier Children) - LogoHappy Parenting – Malta
(For Happier Children)

FOR IMMEDIATE RELEASE

Wirja f'Dar Christine, Ċentru ta' kenn u terapija intenzjonat li eventwalment jagħti appoġġ għall-ġenituri u t-tfal f'każijiet ta' Parental Alienation (PA)

Happy Parenting - Malta (For Happier Children) qed tistieden lill-pubbliku għal Open Day u Wirja tal-Arti f’ “Dar Christine” Triq Wistin Camilleri, Victoria, Għawdex. Iċ-Ċentru ta' kenn u terapija Dar Christine huwa maħsub biex eventwalment joffri appoġġ lill-familji f'każijiet ta’ Parental Alienation (PA).

PA hu meta t-tfal jiġu mdawra kontra ġenitur mingħajr ġustifikazzjoni. Jekk ma titteħidx azzjoni f’waqtha, ġenitur ġieli jiġi mġiegħel joħroġ mid-dar bi ftit jew xejn aċċess għat-tfal. Il-vittmi jirrikorru għand avukat/i bit-tama li tiġi żvelata l-verità. PA taffettwa razez u s-sessi madwar id-dinja u taffettwa fid-diversi livelli tas-soċjetà.

L-NGO tagħti appoġġ lill-vittmi tal-PA permezz ta’ support group fil-preżenza t’avukati u professjonisti mill-Ħarsien Soċjali. Il-ġenituri jingħataw ukoll counselling sessions individwali, ikel u oġġetti oħra essenzjali, u eventwalment se tingħata terapija speċjalizzata. Happy Parenting - Malta (For Happier Children) tappoġġja l-ewwel programmi ta' terapija ta' rijunifikazzjoni f’Malta.

F’din l-esebizzjoni se jkun hemm xogħolijiet mill-Klabb taż-żgħażagħ, proġett tagħna fi ħdan l-Achievers Scheme. Se jidhru wkoll għall-ewwel darba Pittura xogħol ta’ Christine Gauci. L-Instructors tal-NGO se jkunu preżenti waqt l-Open Day bejn il-4pm - 8pm għal dawk li jixtiequ aktar tagħrif rigward il-kompetizzjonijiet taż-żgħażagħ li qed jiġu estiżi għal 15 t’Ottubru 2021.

Kompetizzjonijiet jinkludu:

Essej u Arti: L-ewwel Premju €100, It-Tieni Premju €60, It-Tielet Premju €50, Ir-Raba Premju €40
Drama, Żfin u Mużika: L-Ewwel Premju €150, It-Tieni Premju €100
Żagħżugħ/a Eżemplari: Trophy

Dawk li jixtiequ jiġu għall-Open Day, Dar Christine se tkun miftuħa mill-4pm sat-8pm. Ċemplu lil Mary Gauci fuq 77603330 jew ibbukkjaw fuq HappyParentingMalta.com/art-dar-christine

20 ta 'Settembru 2021

Happy Parenting - Malta (For Happier Children)
HappyParentingMalta.com

------------------------------------------------------------------------------------

Happy Parenting- Malta (For Happier Children) - LogoHappy Parenting – Malta
(For Happier Children)

FOR IMMEDIATE RELEASE

Exhibition at Dar Christine, shelter-therapy centre to support families in parental alienation cases.

Happy Parenting – Malta (For Happier Children) is inviting the public with an Open Day and Art Exhibition to “Dar Christine”. The shelter and therapy centre Dar Christine is intended to eventually offer support to families in distress because of Parental Alienation (PA).

PA is when children are being turned against one parent without justification. Often one parent is forced out of the family home with little or no access to the children. Victims end up lawyer-hopping hoping for the truth to be revealed. PA affects all races and genders world-wide and affects all layers of society.

The NGO supports PA victims with counselling, food and other useful items and eventually intends to offer the shelter where therapy will be carried out. Happy Parenting – Malta (For Happier Children) supports Malta’s first reunification therapy programmes.

The Exhibition includes works done during our NGO Youth Club, an Achievers’ Scheme project. For the first time some of Christine Gauci’s works will be exhibited. Our NGO’s instructors will be present for those who would wish guidance regarding the youth competitions which are being extended to 15 October 2021.

The Competitions include:

Essay and Art: 1st Prize €100, 2nd Prize €60, 3rd Prize €50,4th Prize €40
Drama, Dance and Music: 1st Prize €150; 2nd Prize €100
Exemplary Youth Award: Trophy

Those who wish to visit Dar Christine or join online between 4pm and 8pm, please contact Mary Gauci on 77603330 or book online HappyParentingMalta.com/art-dar-christine

September 20th 2021

Happy Parenting - Malta (For Happier Children)
HappyParentingMalta.com