Happy Parenting- Malta (For Happier Children) - LogoHappy Parenting – Malta
(For Happier Children)

Tistieden liż-Żgħażagħ

Għal Inizjattivi u Kompetizzjonijiet bi Premji

Bħala parti mill-ħidma ta’ prevenzjoni, Happy Parenting - Malta (For Happier Children) HPM4HC qed tniedi Klabb għaż-Żgħażagħ ta’ bejn 13 u 30 sena fuq l-istess stil tal-klabb għal familja li diġa qed jitmexxa mill-istess NGO bil-kollaborazzjoni ta’ Kunsilli Lokali.

Il-klabb għaż-żgħażagħ se jkun jitmexxa minn żgħażagħ fi ħdan HPM4HC u bil-kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Il-klabb jiftaħ għal 3 siegħat darba fil-ġimgħa. Waqt kull laqgħa ssir taħdita qasira u diskussjoni li tinvolvi liż-żgħażagħ ukoll. Ikun hemm instructors preżenti, uħud minnhom żgħażagħ, avukati u professjonisti mill-ħarsien soċjali biex igħinu liż-żgħażagħ mhux biss jagħrfu u jiżviluppaw it-talenti tagħhom, imma wieħed isib min jisimgħu u jifhmu. Ikun hemm possibiltà li wieħed isegwi online.

Kompetizzjonijiet jinkludu:
 1. Letteratura essej ta’ madwar 1000 kelma bit-tema: Trobbija pożittiva
 2. Drama att wieħed qasir bit-tema: Trobbija mil-lenti tat-tfal żgħażagħ
 3. Żfin għal mużika moderna bit-tema: Is-Sabiħ tal-Prevenzjoni mill-Vizzji
 4. Mużika u lirika bit-tema Valuri li jżommu familja ħienja
 5. Arti (Pittura, Skultura u Artiġjanat ieħor) bit-tema: Tfal Ferħana
 6. Jintlaqgħu nominazzjonijiet għal Żagħżugħ/a Eżemplari

Dawk interessati jipparteċipaw għandhom jibgħatu sms fuq 77603330 jew japplikaw online HappyParentingMalta.com/youth sa mhux aktar tard mill-15 t’Awissu 2021.

Happy Parenting - Malta (For Happier Children)
HappyParentingMalta.com

------------------------------------------------------------------------------------

Happy Parenting- Malta (For Happier Children) - Logo

Happy Parenting – Malta
(For Happier Children)


Launches Initiatives and Competitions for youth

A Youth Club is being set up by HPM4HC in collaboration with Local Councils similarly to the already established HPM4HC-FamilyClub. Those between 13 and 30 years of age may apply.

The Youth Club will be led by Youth on behalf of HPM4HC. This club will be open for a session of 3 hours once a week. An interesting topic will be presented by a professional and a discussion with the participation of youth will follow. NGO instructors will be present for those who would prefer doing crafts or some other subject such as First Aid, Streetwise Self Defence, Shabby to Chic Items, Photography. Our Legal and Social Care Professionals will be present to assist as necessary. There is also the option to join the session online.

The Competitions include:
 1. Literature – essay 800-1000 words; topic: Positive parenting
 2. Drama - one act short play; topic: Parenting as perceived by adult children
 3. Dance to Modern Music; topic: The Beauty of keeping away from addictions
 4. Music and Lyrics: topic: Strong values keep us happy
 5. Art (Painting, Sculpture and other crafts); topic: Happy children
 6. Call for nominations for the Exemplary Youth Award

Those interested can send SMS to 77603330 or apply online HappyParentingMalta.com/youth by no later than 15 August 2021.

Happy Parenting - Malta (For Happier Children)
HappyParentingMalta.com